Budowa roślin wodolubnych jest tak skonstruowana, by mogły one wytwarzać pąki w czasie zimy, a więc w czasie wegetacji roślin, bez narażenia ich na obmarzanie nawet w przypadku poważniejszych mrozów. Charakterystyczne dla tych roślin jest rozmnażanie określane jako turion, a więc przez pąki zimowe, które są odporne na niskie temperatury i niesprzyjające warunki zewnętrzne. Turion występuje u żabiścieku, Włócznika okółkowego czy Rogatka sztywnego i umożliwia tym kwiatom przetrwanie okresu zimy. Rośliny rozmnażające się przy pomocy turionu w okresie jesieni wytwarzają specjalnie krótszy pęd z pąkiem wierzchołkowym, dodatkowo osłoniętym liśćmi. Pąk ten po pewnym czasie oddziela się od rośliny macierzystej i samoistnie opada na dno zbiornika, co zapewnia mu bezpieczne przezimowanie, podczas gdy roślina macierzysta w okresie zimy zamiera.  Mróz nie tylko nie przeszkadza pąkom, w niektórych przypadkach jest wręcz niezbędny, by z turionów w okresie wiosny wykształciły się młode rośliny.  Okresem kwitnienia dla turionów jest wiosna.

You must be logged in to leave a reply.