Znakowanie opakowań wpływa znacząco na proces organizacji i technikę procesu transportowego. Odpowiednie oznakowanie jest zabezpieczeniem towaru, które jest pakowanie w kartonach, czy na paletach.

W przypadku opakowania kosmetyczne promocyjne wrażliwość towaru nie jest tak niska. Co najwyższej opakowanie, w którym znajduje się towar może ulec zniszczeniu a ma to znaczenie dla klienta, który wybierze tylko te nieuszkodzone opakowanie, odrzucając te które zostało naruszone podczas transportu, bądź magazynowania. Inaczej wygląda sprawa przy opakowania spożywcze garmażeryjne, gdzie w przypadku naruszenia opakowania zewnętrznego można naruszyć jego hermetyczność a produkt znajdujący się w środku może się popsuć, rozlać, bądź rozsypać, zależnie od jego stanu fizycznego.

Znaki informacyjne na opakowaniu zbiorczym zapewniają rozpoznanie podstawowych cech produktu, który się nim znajduje. Do tej grupy oznakowania należą: masa opakowania, jego zawartość oraz wymiary opakowania. Ponadto funkcjonują także znaki manipulacyjne, które określają sposób obchodzenia się z ładunkiem podczas transportu i rozładunku.

You must be logged in to leave a reply.